Corona update 6 November 2020!

Datum: 6 November 2020

Beste leden,

Hoewel er tijdens de persconferentie werd aangegeven dat verenigingsgebouwen zouden moeten sluiten, blijkt nu dat die soep niet zo heet wordt gegeten. We mogen doorgaan met onze sport en daarom gaan wij aanstaande Zondag 8 November weer open.

Dit betekent wel dat we ons strikt aan de regelgeving dienen te houden. Daarom hieronder nogmaals deze regels:

1. Alleen leden die zich hebben aangemeld via de baanreservering op de site of via de secretaris het gebouw binnen mogen.

2. Schutters dienen na hun beurt tenminste een kwartier voor het einde van de gereserveerde tijd het gebouw verlaten, zodat het gebouw beschikbaar is voor de volgende lichting schutters.

3. Schutters mogen pas maximaal 15 minuten van tevoren naar binnen, zodat de eerdere schutters het pand hebben verlaten voordat nieuwe schutters binnenkomen.

4. Schutters dienen zich aan de 1,5 meter regel te houden wanneer zij binnen zijn, ook op de schietpunten.

5. Schutters mogen geen consumpties meenemen en deze in de kantine nuttigen.

6. Schutters mogen op de baan niet met elkaar een praatje gaan maken.

7. Er mogen geen toeschouwers op de baan zijn, anders dan een trainer, baancommandant of VVF.

8. Vrijwilligers blijven op hun plek zolang er schutters ‘vrij’ rond lopen in de kantine.

9. Verder gelden de RIVM-criteria om voor jezelf te bepalen of jij veilig genoeg bent voor anderen om het pand te betreden en dat iedereen binnen het pand zijn/haar handen ontsmet

Als we ons strikt aan deze regels houden doen we er al het mogelijk aan om ervoor te zorgen dat we als vereniging open kunnen blijven en plezier kunnen beleven aan onze mooie sport!

Wij willen iedereen een veilige omgeving bieden om onze sport te kunnen beoefenen en vinden daarom dat wij ons allemaal, los van onze persoonlijke meningen, aan een aantal afspraken moeten houden.

Doe je het niet voor jezelf doe het dan voor een ander, zoals een wijze man uit onze vereniging laatst zei!