Corona Update 14 December 2020!

Maandag 14 december 2020

Beste leden,

Het is weer zover dat we onze vereniging moeten sluiten en wel vanaf vandaag tot en met 19 januari 2021.

Hoewel dit viel te verwachten, valt het toch weer rauw op ons dak. Ik weet niet hoe het jullie vandaag verging, maar ik had het niet naar mijn zin.
Ik genoot van de korte contacten op de schietavonden en was blij dat we ook met elkaar konden koffie drinken.
De m1 wedstrijd was een ook zo’n gezellige dag en we hoopten weer op korte termijn een interne wedstrijd te organiseren. Balen dus!

Aanstaande vrijdag staat de overdracht van het gebouw gepland. Om 16.00u zullen we eigenaar worden. Ook dit kunnen we niet tijdens de schietavonden vieren. Het is wel een heuglijke dag en dat feestje houden we tegoed!

Met de vaccinaties in het vooruitzicht ziet het voorjaar er beter uit. Ik hoop dat deze lockdown, met medewerking van ons allemaal, het gewenste resultaat zal hebben en dat we met de vaccinaties snel weer meer vrijheid kunnen krijgen.

Namens het voltallig bestuur wil ik jullie allemaal goede kerstdagen toewensen. Wij hopen dat jullie in kleine kring kunnen genieten van jullie dierbaren. Vier ook een veilige jaarwisseling en we wensen jullie nu alvast een gezond, gelukkig en sportief 2021!

Dirk-Jan