Uitgesteld: 17 April 2020: Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 17 april zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden gehouden.

Een mail met agendapunten en de notulen van 2019 volgen op een later moment.